Kayıt ve Koşullar

Orman, Su Ürünleri, Veterinerlik, Sağlık Bilimleri, Ziraat, Ziraat ve Doğa Bilimleri, Mühendislik-Mimarlık, İletişim, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme, Turizm, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültelerinin bütün bölümlerinden; Beden Eğitimi ve Spor, Sağlık Eğitim ve Yabancı Diller Yüksekokullarından; farklı fakültelerin Biyoloji, Coğrafya, Peyzaj Mimarlığı, Çevre Mühendisliği ve Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümlerinden mezun veya herhangi bir fakülte ya da yüksekokulda 4 yıllık lisans öğrenimini tamamlamış turist rehberi kokartına veya alan kılavuzluğu belgesine sahip olanlar, aşağıda belirtilen şartları da sağladıklarında, “Ekoturizm Tezli Yüksek Lisans Programında” doğrudan ders almaya başlarlar. Yukarıda belirtilen ve gerektiğinde “Ekoturizm” Akademik Anabilim Dalı Kurulunca eşdeğer kabul edilen diğer lisans programları dışında bir lisans programından mezun olup “Ekoturizm Tezli Yüksek Lisans Programı”ında öğrenim hakkı kazananların, hangi bilimsel hazırlık ve intibak derslerini alacağı, “Ekoturizm” Akademik Anabilim Dalı Kurulu tarafından önerilip, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak belirlenir. Öğrenci kabulünde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi hükümleri dikkate alınacaktır.


Başa Dön