Amaç

Ekoturizm Tezli İnterdisipliner Yüksek Lisans Programı, Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü, Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde görevli öğretim üyeleri tarafından kurulmuş disiplinler arası bir programdır. Dolayısıyla dersler Orman, Su Ürünleri ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilmektedir. Keza öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ile Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ile de işbirliği gerçekleştirilmekte ve öğrenci tercihleri doğrultusunda, anılan programlara mensup öğretim üyeleri “Ekoturizm Tezli Yüksek Lisans Programı”nda görev alabilmektedir. Ekoturizmdeki gelişmelerin ortaya çıkışında teknik, sağlık, toplumsal, hukuki, hatta küreselleşen dünyamızda uluslararası vb. pek çok faktör etkili olabildiğinden öğrencilerin diğer disiplinlerden alacağı derslerle “Ekoturizm”i çok boyutlu öğrenmeleri ve uygulamaları mümkün olmaktadır.


Başa Dön